Protectionisme Nederlandse Publieke Omroep zorgt voor ongelijk speelveld

*Klacht nieuwe omroepen bij Commissariaat voor de Media over oneigenlijke steun voor zittende omroepen.*

Omroep Piep! heeft vandaag een klacht ingediend bij het Commissariaat voor de Media naar aanleiding van uitlatingen van NPO voorzitter Henk Hagoort die bij verschillende gelegenheden gesteld heeft ‘dat er geen ruimte zou zijn voor toetreding van nieuwe omroepen’. Hagoort heeft dit o.m. gezegd tijdens de NPO nieuwjaarsreceptie en bij een optreden in De Wereld Draait Door. Door herhaald twijfel te zaaien over de kansen op toetreding van nieuwe omroepen frustreert de NPO voorzitter doelbewust de werving van nieuwe omroepen die vóór 1 april 2009 50.000 leden moeten halen.

Karen Soeters, voorzitter van Piep: “het is buitengewoon demotiverend voor zowel potentiële nieuwe leden als voor vrijwilligers die hard aan het werk zijn voor de nieuwe omroepen om de indruk te wekken dat die op voorhand kansloos zouden zijn. Het is bovendien in strijd met de mediawet, die nieuwe toetreding met nadruk mogelijk maakt”.

De omroepen hebben in hun klacht tevens aandacht gevraagd voor het feit dat de Nederlandse Publieke Omroep grote bedragen als garantstelling heeft verstrekt aan de zittende omroepen om leden te kunnen werven. Soeters: “Dat is echt de omgekeerde wereld. Wanneer zittende omroepen elk tientallen miljoenen euro’s aan programmageld hebben ontvangen gedurende een concessieperiode van 5 jaar, plus gratis zendtijd en korting op de STER tarieven, hebben ze alle mogelijkheden gehad om leden te werven en hun bestaansrecht te bewijzen. Als er iemand recht op garantstelling zou moeten hebben zijn het de nieuwe omroepinitiatieven, niet de zittende omroepen.”

Door een ongelijk speelveld te creëren tussen zittende en bestaande omroepen, geeft de NPO aan, een onwettige vorm van protektionisme aan de dag te leggen. De Publieke Omroep hoort geen ‘closed shop’te zijn, maar een open systeem met toe- en uittreders op basis van geleverde prestaties.

Soeters: “Wanneer het betaalde voetbal in Nederland georganiseerd was zoals de Publieke Omroep zouden de Volewijckers, Xerxes, RKWIK en DWS nog altijd op het hoogste niveau actief zijn, zoals dat ook geld voor de Vrije Arbeiders Radio Amateurs, de Nederlandse Christelijke Radio Vereeniging, de Katholieke Radio Omroep en de Algemeene Vereeniging 'Radio Omroep' die allen uit de jaren ’20 stammen.
Tevens willen de nieuwe omroepen van het Commissariaat voor de Media weten of de ledentallen op de peildatum van 1 april 2009 betrekking zullen hebben op de leden die hun contributie over 2009 hebben afgedragen, of dat ook leden die alleen over 2008 betaald hebben worden meegeteld. Soeters: “een dergelijk dubbeltelling zou een onacceptabele bevoordeling van de zittende omroepen inhouden. Een lid dat begin 2008 contributie betaald heeft bij één van de zittende omroepen, hoeft zichzelf in april 2009 niet noodzakelijkerwijs als lid te beschouwen.”

===========================

einde bericht